Blijie Vastgoed

IEDER PERSPECTIEF TELT

Missie

Een nieuw tijdperk is aangebroken. De manier waarop eindgebruikers ruimtelijke kwaliteit gebruiken en beleven verandert drastisch. Technische- en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen wijzigen het speelveld van de vastgoedmarkt compleet. Veranderingen volgen elkaar continu steeds sneller op. De onzekerheid voor vastgoedinvesteerders neemt toe. Hierdoor ontstaan enorme uitdagingen om (leegstaand) vastgoed - al dan niet met beperkte middelen - succesvol te kunnen exploiteren of transformeren. 

Missie

"Wij adviseren vastgoedeigenaren en beheerders in succesvolle exploitatie en transformatie van leegstaande kantoren."

Wij komen graag in contact met eigenaren van (aankomend) leegstaand vastgoed die zich realiseren dat de oplossingen voor leegstaand vastgoed opgelost worden door gebiedsgericht te denken. Om dit te bereiken zich realiseren dat dit een procesgerichte aanpak vraagt. Dit leidt tot een echte integrale aanpak met verrassende uitkomsten, die men soms niet voor mogelijk acht.

 

"Voor ieder probleem een oplossing"

Dat geldt voor een leegstaand kantoorgebouw dat verhuurd, gerenoveerd of getransformeerd moet worden of een (gebieds)ontwikkeling die niet goed verloopt. Kenmerkend voor de uitdagingen die wij aangaan is dat ze voor de meeste partijen ogenschijnlijk onhaalbaar zijn. Vaak zien wij wel kansen. Dat komt omdat wij in staat zijn de probleemstelling anders te formuleren, wat automatisch leidt tot andere oplossingen. Als wij dan wel geloven in de haalbaarheid, dan zijn wij geprikkeld om het maximale uit onszelf te halen. Wij bewijzen dan de gevestigde orde het tegendeel. Wij hechten daarom dan ook grote waarde aan een integrale aanpak en het betreden van nieuwe paden.

Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die leiden tot unieke oplossingen waarvan men vaak niet gedacht had dat die mogelijk waren. Integrale oplossingen maken projecten in de ogen van de eindgebruiker uniek en voegen de meeste waarde toe. Zowel op de korte termijn als op de lange termijn.

Wij leveren met succes oplossingen voor de volgende projecten:

* Distressed vastgoed

* Renovatie

* Herontwikkeling

* Leegstaande kantoren

* Crisismanagement

* Gebiedsontwikkeling

 

 

Neem contact op

Bent u een (institutionele) belegger, projectontwikkelaar, woningcorporatie of een non-profit organisatie met langdurige leegstand van kantoorruimte? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag uw project weer renderend te maken.

06 246 33 456

eb@bvg.nu

  • Google+: 106628274787529938323
  • Linked In: in/edwinblijie
  • Twitter: Eblijie