Blijie Vastgoed

IEDER PERSPECTIEF TELT

Missie

Een nieuw tijdperk is aangebroken. De manier waarop eindgebruikers ruimtelijke kwaliteit gebruiken en beleven verandert drastisch. Technische- en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen wijzigen het speelveld van de vastgoedmarkt compleet. Veranderingen volgen elkaar continu steeds sneller op. De onzekerheid voor vastgoedinvesteerders neemt toe. Hierdoor ontstaan enorme uitdagingen om (leegstaand) vastgoed - al dan niet met beperkte middelen - succesvol te kunnen exploiteren of transformeren. 

Missie

"Wij adviseren vastgoedeigenaren en beheerders in succesvolle exploitatie en transformatie van leegstaande kantoren."

Wij komen graag in contact met eigenaren van (aankomend) leegstaand vastgoed die zich realiseren dat de oplossingen voor leegstaand vastgoed opgelost worden door gebiedsgericht te denken. Om dit te bereiken zich realiseren dat dit een procesgerichte aanpak vraagt. Dit leidt tot een echte integrale aanpak met verrassende uitkomsten, die men soms niet voor mogelijk acht.

 

Neem contact op

Bent u een (institutionele) belegger, projectontwikkelaar, woningcorporatie of een non-profit organisatie met langdurige leegstand van kantoorruimte? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag uw project weer renderend te maken.

06 246 33 456

eb@bvg.nu

  • Google+: 106628274787529938323
  • Linked In: in/edwinblijie
  • Twitter: Eblijie