Blijie Vastgoed

IEDER PERSPECTIEF TELT

Ethiek

Wij vinden het belangrijke onze ethische normen op te schrijven en te communiceren naar onze opdrachtgevers. Wij willen opdrachtgevers zo in staat stellen zich een goed beeld van ons te vormen. Wij verwachten dan ook dat opdrachtgevers ons hierop aanspreken indien wij handelen in tegenspraak tot onze ethische normen. Onze ethische normen zijn:

◦ Wij handelen met integriteit. Wij laten geen vooroordelen, belangenverstrengelingen of ongepaste invloed van anderen toe die onze professionele of zakelijke oordeel en verplichtingen in de weg staan.

◦ Wij bieden altijd een hoge kwaliteit van dienstverlening. Wij zijn richting onze klanten duidelijk over welke diensten wij wel en niet aanbieden. Wij handelen uitsluitend binnen onze competentie. Diensten die buiten onze competentie vallen worden in overleg met de klant apart aangeboden.

◦ Wij handelen op een wijze die het vertrouwen in het beroep bevordert. Wij realiseren hoe onze handelingen van invloed zijn op anderen en de omgeving. Wij trachten altijd te handelen in de geest van onze professionele normen. Daar waar dat nodig is zijn wij bereid ons gedrag daarop aan te passen.

◦ Wij behandelen andere met respect. Anderen mensen kunnen van ons een eerlijke en respectvolle behandeling verwachten. Klanten stellen wij centraal. Binnen onze organisatie wordt dit continu gestimuleerd.

◦ Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze handelingen. Wij handelen met vaardigheid, zorg en toewijding. Wij zijn aansprakelijk voor ons handelen. Indien wij fouten maken staan wij open voor kritiek en zullen wij bekijken op welke wijze dergelijke fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Duurzaamheid

Duurzame ondernemingen hebben een heel positief imago bij hun klanten. Eigenaren en gebruikers van duurzame gebouwen geven een positief signaal af richting hun omgeving over het MVO-beleid dat ze voeren. Ook leiden investeringen in duurzaamheid in veel gevallen tot lagere kosten! Dit zijn belangrijke argumenten om binnen verhuurstrategieen aandacht aan het thema "duurzaamheid" te besteden. Wij zoeken continu naar een balans tussen de investeringen en het (maatschappelijke) rendement op het gebied van duurzaamheid.

 

  • plant in hand.png
  • plant in pot.png
  • wereld duppel.png
  • hands on world.png

Neem contact op

Bent u een (institutionele) belegger, projectontwikkelaar, woningcorporatie of een non-profit organisatie met langdurige leegstand van kantoorruimte? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag uw project weer renderend te maken.

06 246 33 456

eb@bvg.nu

  • Google+: 106628274787529938323
  • Linked In: in/edwinblijie
  • Twitter: Eblijie