Blijie Vastgoed

IEDER PERSPECTIEF TELT

Projecten

Gebiedsontwikkeling

Een woningbouwvereniging was bezig met een aanzienlijke herontwikkelingsopgave (65.000 m2 (zorg)woningen, winkels en kantoren en parkeren). Nadat het haalbaarheidsonderzoek door de RvC was goedgekeurd is geconstateerd dat het project zeer verliesgevend was (€5 – €10 mio). Ik heb eerst een uitgebreide analyse uitgevoerd van de status van het project. Daarna heb ik een integrale strategie ontwikkeld waarbij het verlies omgebogen werd naar winst. Dit resultaat is bereikt zonder dat er bezuinigingen zijn doorgevoerd.

Gebiedsontwikkeling

Een gemeente had problemen met een binnenstedelijk herontwikkelingsplan. Het plan was verliesgevend (circa €8 mio). Er heerste een grote druk op het plan om uit te voeren. Deze werd mede veroorzaakt door de vele stakeholders betrokken bij het project. De gemeente overwoog ten gevolge van de druk op het project het tekort aan te vullen. Ik heb het plan geanalyseerd en een integrale strategie geschreven om het verlies te reduceren. Het tekort heb ik gereduceerd tot €0,5 mio, alle partijen waren akkoord met het plan en de gemeente kon de onderhandelingen met succes afronden. Het resultaat is bereikt zonder te bezuinigen op de kwaliteit van het plan.

Binnenstedelijke herontwikkeling

Een stadsdeel had problemen met een van haar herontwikkelingslocaties. De locatie stond op de nominatie om te worden verkocht. De geïnteresseerde partijen wilden een aanzienlijke subsidie hebben om op de kavel een project te kunnen realiseren. Ik heb een uitgebreide studie gedaan naar de verschillende herontwikkelingsmogelijkheden. Ook heb ik een huurder aangeleverd die geïnteresseerd was in het huren van het winkelgedeelte. Hiermee was richting het stadsdeel aangetoond dat de ontwikkeling zonder subsidie heel goed mogelijk was.

Afstoot onroerend goed

Een overheidsinstantie met veel leegstaande kantoorgebouwen in haar bezit moest deze afstoten. Ik heb een team samengesteld voor deze opdracht. Vervolgens zijn kaders bepaald waarbinnen afstoot van onroerend goed kon plaatsvinden. Van belang was het vastgoed voor de hoogste prijs werd verkocht. Dit leidde tot verkoopprijzen die tot 70% lagen dan de taxatiewaarden.

Tevens waren er veel langdurige huurovereenkomsten met commerciële verhuurders getekend die vroegtijdig opgezegd moesten worden. Hiervoor heb ik intensieve onderhandelingen gevoerd met de verhuruders om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Deels zijn huurders gezocht voor de nog resterende huurtermijnen. De leegstandskosten werden hierdoor aanzienlijk gereduceerd.

Strategische businesscases

Voor diverse (overheids)organisaties strategische huisvestingsanalyses uitgevoerd. Op basis hiervan werden businesscases opgesteld waarna commercieel onroerend goed werd aangehuurd of aangekocht. Hiervoor de onderhandelingen gevoerd voor traditionele huurovereenkomsten als voor DBFMO-overeenkomsten.

Huisvesting kantoorgebruikers

Voor een overheidsorganisatie actief op het gebied van aanhuren van kantoorruimte heb ik voor een aantal klanten (interne huurders) de onderhandelingen voor contractverlening gevoerd. Als onderdeel daarvan stelde ik eerst een analyse op van de afgelopen contractperiode. Voor een klant geresulteerd dit in een terugvordering €150.000,- voor teveel betaalde servicekosten. Daarna is een huurovereenkomst afgesloten met huurdervriendelijke voorwaarden en zijn alle afspraken eenduidig tussen huurder en verhuurder.

 

Wat opdrachtgevers van mij vinden

Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling

“Midden in een aantal moeilijke klussen kwam Edwin Blijie bij de afdeling Projectmanagement van de gemeente Den Haag binnen lopen. Op een moment dat De Maasstraat e.o., een sloop-/nieuwbouwproject van ca. 200 woningen, op een dood spoor uitkwam, heeft Edwin een jarenlang slepende discussie met de woningcorporatie doorbroken. Hierbij werd moeiteloos geschakeld tussen ambtenaren, woningcorporatie, ontwikkelpartij èn niet te vergeten een zeer betrokken groep van bewoners met een volkse inslag. Met veel inzet, parate kennis van de vastgoedwereld en een flinke dosis humor ligt er nu een "go-besluit" bij zowel de gemeente als de woningbouwcorporatie. in de huidige crisisperikelen een resultaat om trots op te zijn. Edwin's projectenkennis, maar vooral ook zijn collegiale en humorvolle stijl van werken is een aanvulling voor het team."

Dienst Stedelijke Ontwikkeling gemeente Den Haag

“Edwin Blijie is a very good real estate developing manager. He achieved astonishing results. Good negociator with professionals. Wins the trust of residents concerned.”

Woningbouwvereniging WonenCentraal

Edwin has a goal driven mentality. Therefore he makes things work, an essential part for a process or projectmanager. Besides that he is always in for exploring new subjects to make projects more distinguished and vivid.”

“Edwin Blijie is een zeer capabele ontwikkelaar voor ingewikkelde projecten. Hij is gedreven en werkt met overtuiging naar een einddoel. Daarnaast is Edwin een prettige collega om mee te werken met een flinke dosis humor.”

BOAG Bouw Advies Groep

"Als projectmedewerker bij BOAG Bouw Advies Groep heb ik een aantal jaar met veel plezier onder leiding van Edwin mogen werken en heeft hij mij de fijne "kneepjes" van het projectmanagement geleerd. Door zijn enorme drive en enthousiasme is werken met hem en voor hem een groot plezier. Zijn enthousiasme vertaald zich in een grote verbondenheid met de projecten aan welke hij leiding geeft, hetgeen zich direct vertaald in positieve projectresultaten.  Naast zijn professionele zakelijke houding heeft Edwin ook een zeer prettige persoonlijke houding, waardoor ik ervan overtuigd ben dat Edwin een aanwinst is voor ieder project/organisatie."

Master City Developer Erasmus Universiteit

"Edwin is tijdens de colleges MCD altijd scherp en weet op het juiste moment, de juiste vragen te stellen. Bovendien weet hij vaak Intuïtief waar bij een project de schoen wringt. Erg handig om hem als trouble shooter in te zetten dus."

Neem contact op

Bent u een (institutionele) belegger, projectontwikkelaar, woningcorporatie of een non-profit organisatie met langdurige leegstand van kantoorruimte? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag uw project weer renderend te maken.

06 246 33 456

eb@bvg.nu

  • Google+: 106628274787529938323
  • Linked In: in/edwinblijie
  • Twitter: Eblijie

AFM-logogemeente-utrechtheineken logoICTRO

ING-logologo-belastingdienstlogo-gemeente-den-haaglogo-justitie-RvdK

logo-korps-landelijke-politiedienstenlogo-minverkeerenwaterstaatlogo-staatsbosbeheerlogo het utrechts archief

logo kadasterRTEmagicC wonencentraal logo jpg11